Eksamen vår 2017

Skriftlig eksamen:

 

Fredag 12/5 Opplysning om trekkfag

Tirsdag 16/5 Eksamen i matematikk

Torsdag 18/5 Forberedelsesdag i engelsk

Fredag 19/5 Eksamen engelsk

Mandag 22/5 Forberedelsesdag i norsk

Tirsdag 23/5 Eksamen norsk hovedmål

Onsdag 24/5 Eksamen norsk sidemål

 

Muntlig eksamen:

 

Tirsdag 13/6 Opplysning om muntlig trekkfag pulje 1

Onsdag 14/6 Forberedelsesdag

Torsdag 15/6 Eksamensdag

Fredag 16/6 Opplysning om muntlig trekkfag pulje 2

Mandag 19/6 Forberedelsesdag

Tirsdag 20/6 Eksamensdag