Hovedseksjon

Forebyggende ungdomsteam

Det vil si at du kan ta kontakt med oss dersom du ønsker hjelp eller lurer på noe. FUT er tilstede både på dag- og kveldstid, på de arenaene hvor ungdommene er. Ungdom kan snakke med oss om alt for eksempel om skole, venner og familie, tanker, følelser, rus og lignende. Vi har taushetsplikt.

På Hovseter skole er det Mahamed og Bertrand (utekontakter) fra FUT som er her hver tirsdag for ungdommene og skolen.

Kontaktinformasjon:
Teamtelefon: 940 12 738
E-post: fut@bva.oslo.kommune.no
Instagram: @fut.vestreaker

Hva kan FUT tilby ungdommene?

·      Følge ungdommen opp i forbindelse med skole, jobb og fritid

·      Gir råd, støtte, veiledning og oppfølging

·      Kan veilede og hjelpe ungdom i vanskelige situasjoner

·      Hjelp til å komme i kontakt med andre

·      Gi råd om dine og andres rusproblemer

·      Kan samarbeide tverrfaglig med andre i bydelen