Melding av fravær

Melding av fravær

Skolesms fungerer på følgende måte:

  1. Send sms til tlf. 41 71 61 12
  2. Start meldingen med HOVSETER og klasse, etterfulgt av meldingen.
    1. Eksempel på melding: HOVSETER 9B Ingrid er syk i dag.
    2. Det er mellomrom etter HOVSETER og 9B.
  3. Tekstmeldingen videresendes da til riktig kontaktlærer.