Melding av fravær

Melding av fravær

Melding av fravær skal skje første fraværsdag.

 

Hovseter bruker tjenesten skolesms for å melde fravær.

 

Skolesms fungerer på følgende måte:

 

Send sms til tlf. 41 71 61 12 og start meldingen med HOVSETER og klasse, etterfulgt av meldingen. Tekstmeldingen videresendes da til riktig kontaktlærer. Eksempel på melding: HOVSETER 9B Ingrid er syk i dag.

Det er mellomrom etter HOVSETER og 9B.