Eksamen vår 2019

 

I dette dokumentet finner dere informasjon om standpunktkarakterer og eksamensavvikling for 10.trinn.

 

Skriftlig eksamen:

 

Tirsdag 14/5 Opplysning om trekkfag

Torsdag 16/5 Eksamen i matematikk

Mandag 20/5 Forberedelsesdag i norsk

Tirsdag 21/5 Eksamen norsk hovedmål

Onsdag 22/5 Eksamen norsk sidemål

Torsdag 23/5 Forberedelsesdag engelsk

Fredag 24/5 Eksamen engelsk

 

Muntlig eksamen:

 

Onsdag 12/6 Opplysning om muntlig trekkfag pulje 1

Torsdag 13/6 Forberedelsesdag pulje 1

Fredag 14/6 Eksamensdag pulje 1

Fredag 14/6 Opplysning om muntlig trekkfag pulje 2

Mandag 17/6 Forberedelsesdag pulje 2

Tirsdag 18/6 Eksamensdag pulje 2