Foreldremøte 8.trinn

Foreldremøte

Hovseter skole inviterer til foreldremøte på 8. trinn og ser frem til å kunne gjennomføre fysiske møter.

Skolen har åpnet på grønt nivå og vi vil avhold foreldremøter i FO- bygget - bygg B.

Vi må av smittevernhensyn dele trinnet i to og ber om at alle elever blir representert med en foresatt.

 

Klokken 17.30 ABCD

Klokken 18.30 EFGI

 

VEL MØTT!

 

Evelyn Angell Veglo

Rektor