Foreldremøte 9.trinn

Foreldremøte

Hovseter skole inviterer til foreldremøte på 9.trinn og ser frem til å kunne gjennomføre fysiske møter.

Skolen har åpnet på grønt nivå og vi vil avholde foreldremøter i FO- bygget - bygg B.

Vi må av smittevernhensyn dele trinnet i to og ber om at alle elever blir representert med en foresatt.

 

17.30 9 ABCD

18.30 9 EFGIJ

 

Starter opp med felles møte i aulaen

·         Rektor innleder

·         Informasjon om og fra skolen

 

 

Deretter klassemøter i klasserommene.

 

9A 012    9E 103

9B 011    9F 101

9C 003   9G 108

9D 004   9I   107

9J 110

 

VEL MØTT!

 

Evelyn Angell Veglo

Rektor