Foreldremøte for 9.trinn

Foreldremøte

Foreldremøtet holdes i skolens aula og temaet er kriminalitet og rus. Kriminalomsorgen, innsatte og politi kommer for å fortelle om rusmidler blant ungdom, symptomer på rusmisbruk og konsekvenser av bruk.