Fortsatt rødt nivå på ungdomsskolene i Oslo

Illustrasjon.

Det er fortsatt rødt nivå på ungdomsskolene, og foreløpig gjelder dette fram til 21.januar 2021. For elevene på Hovseter betyr dette at det forsatt er undervisning på skolen annenhver dag, og hjemmeskole dagene mellom. Det er også ulike oppstartstider og friminutt for de ulike trinnene.

De generelle retningslinjene for rødt nivå er:

  • Ingen syke skal møte på skolen.
  • God hygiene.
  • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming).
  • Skolen deler elever i mindre grupper.
  • Det skal være minst 1 meters avstand mellom elever/ansatte i alle situasjoner.
  • Unngå trengsel og store samlinger.
  • Skolen kan vurdere alternerende oppmøtetider for elever.