Hovseter skole skal rehabiliteres

Hovseter skole og Hovseterhallen

Selve rehabiliteringen vil ikke starte før 2021, men på grunn av bygningsslitasje og plassmangel vil skolen flytte ut når lokalene på FO blir ledige til sommeren. Da er Slemdal skole ferdigrehabilitert og vi kan overta lokalene.

Planen er at Hovseter skole skal være ferdig rehabilitert til skolestart 2023. Da vil skolen ha fått flere klasserom og kapasiteten vil være økt til en åtte paralleller ungdomsskole.
Elevkullet som er født i 2007 er stort, men på FO vil vi kunne ta i mot elevene.
 

Rektor