Hovseters lokale byplanleggere

Frokostseminar

Barn og unges medvirkning var utgangspunktet når Utdanningsetaten inviterte til frokostseminar. Som et eksempel på elevmedvirkning, fikk elever fra Hovseter vist fram sine ideer.

Les mer om fokostseminaret hos Utdanningsetaten