Informasjon om elevundersøkelsen

elevundersøkelsen

Formålet med undersøkelsen er at elever skal få si sin mening om læring og trivsel på skolen. Resultatene fra undersøkelsen benyttes av skoler, skoleeiere og den statlige utdanningsadministrasjonen som en hjelp til å analysere og utvikle elevenes læringsmiljø.

Det er frivillig å svare på Elevundersøkelsen, og eleven kan velge å hoppe over spørsmål hvis eleven opplever noen av dem som ubehagelige, eller det er noen spørsmål eleven ikke vil svare på.

Mer informasjon finner du på Udirs hjemmeside, eller i dette skrivet. Deler av resultatene fra Elevundersøkelsen publiseres også på Skoleporten.