Hovedseksjon

Nasjonale prøver høsten 2022

Elever i klasserom

8.trinn har prøver i lesing, regning og engelsk.

9.trinn har prøver i lesing og regning.

Formålet med nasjonale prøver er å gi skolene kunnskap om elevene sine grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og engelsk. Informasjonen fra prøvene skal danne grunnlag for underveisvurdering og kvalitetsutvikling på alle nivå i skolesystemet.

Informasjon om resultatene vil formidles av kontaktlærer.

Mer informasjon finner du på UDIR sin hjemmeside