Nasjonale prøver 2021

udir

Formålet med nasjonale prøver er å gi skolene kunnskap om elevene sine grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og engelsk. Informasjonen fra prøvene skal danne grunnlag for underveisvurdering og kvalitetsutvikling på alle nivå i skolesystemet.

 

På Utdanningsdirektoratet (UDIR) sine hjemmesider finner du mer informasjon om prøvene.