Hovseter skoles hjertetelefon - ta kontakt om du har noe på hjertet!

Illustrasjonsfoto

Til elevene fra sosiallærer.

I tiden nå fremover er det kanskje mange av dere som kjenner på en uro og bekymring knyttet til corona-pandemien. Det å være engstelig kan være bra, det gjør at vi oppsøker informasjon, forstår mer og følger myndighetenes anbefalinger og regler. Samtidig kan bekymringen utvikle seg til stor bekymring og angst, hvor den psykiske trivselen blir truet. Man kan begynne å slite med søvn, fordi katastrofetankerne stadig slår inn i hodet, og tiden blir i stor grad brukt til å lese skrekkhistorier fra alt som handler om smitte og følger av corona-pandemien. Mange av dere har også skolen som et fristed til å koble av fra andre bekymringer i livet, et fristed dere nå midlertidig står uten. Dette kan føre til at en del av dere kanskje føler på en ensomhet, tristhet, sinne eller engstelse over situasjonen dere befinner dere i. For å unngå at bekymringen og angsten blir for vond og uhåndterlig kan det være lurt å dosere sin engstelse i små mengder.

Her kommer 7 tips til hvordan det er lurt å tenke, og på hva du kan gjøre:

1. Husk på at det ikke er farlig å være redd og engstelig. Frykten kan hjelpe en til å ta fornuftige valg og se situasjonen man står i litt utenfra, så alt ikke oppleves som unødvendig stort og uhåndterbart.

2.Snakk med andre om frykten og engstelsen din. Det høres kanskje for lettvint ut, men det virker. Hvis du er alene eller synes det er vanskelig å snakke med de du bor sammen med, så bruk hjertetelefonen til skolen som går direkte til meg, snapchat-kontoen som også styres av meg, eller andre hjelpetelefoner og nettilbud som jeg har lagt til som vedlegg. Foreldre eller andre i huset ditt kan også være redde og engstelige, og da kan det være ekstra vanskelig å holde angsten på avstand, og samtaler med andre som kan betrygge deg er ekstra viktig. Denne perioden er også fin til å ta initiativ til å snakke med dem som ikke har så mange andre å snakke med, eller som du vet kanskje engster seg.

3. Skap struktur gjennom rutiner. Få gjerne en voksen hjemme til å hjelpe deg med det. For alle som skal være hjemme de kommende uker, er det vanskelig å koble fra den konstante nyhetsstrømmen. Da kan angsten fort ta overhånd. Det kan hjelpe å dele dagen mest mulig i arbeid og pauser. Begrens nyhetsinformasjonen, og koble av med ting du liker å gjøre i tillegg til arbeidsoppgaver du har fått av læreren din.

4. Nyt kunst eller fysisk aktivitet. Lytt til musikk. Hvis du liker å lese, så lån deg en god bok du kan lese. Eller avled vonde tanker med en film eller en god serie du har lyst til å se. Å skrive dikt, historier eller dagbok kan være beroligende for mange. For andre er det å være i fysiskaktivitet viktig for å kjenne på en ro. Ta deg en treningsøkt, joggetur, sykkeltur eller tren på trikset som du har prøvd å få til på trening. I de nye rutinene er det viktig å gjøre det man liker å gjøre for å koble av ellers i hverdagen også.

5. Få nok søvn. Manglende søvn kan gjøre bekymringer om til angst. Unngå skjermer og nyheter like før sengetid. Prøv å gå i seng og stå opp på faste tidspunkter.

6. Fysisk nærkontakt. Vi skal unngå kroppskontakt med mennesker vi ikke bor sammen med, men foreldre og andre som passer på dere kan vi gi klem til og være nær. Kroppskontakt kan være beroligende, så del ut klemmer til de du bor sammen med.

7. Husk på at det går over. Det kan oppleves som utrygt og skremmende nå, men det vil komme en dag hvor det hele blir bra igjen. Vi står i denne situasjonene sammen, så tenk på det som en stor kollektiv oppgave som skal løses – og som blir løst. 

 

Ta gjerne kontakt med meg. Selv om jeg ikke er på kontoret så kan jeg snakke på telefon og skrives med på melding og SnapChat. Jeg svarer på spørsmål, informerer, diskuterer og kommer gjerne med råd:

 

Hjertetelefon: 45970705 

Snapchat: soslaererhanna

E-post: hanna.norvoll@ude.oslo.kommune.no

Med gode tanker til dere elever på Hovseter skole fra

Hanna Henriksen Norvoll, sosiallærer

 

Andre tjenester:

B7:

Bydelens ungdomshus B7 vil nå være stengt i en periode, men vi er ute i nærområdet og det er bare å ta kontakt. Er du mellom 10 og 20 år? Trenger du noen å snakke med? Det kan handle om hvordan du har det hjemme eller med venner, ting du lurer på eller for å sortere tanker, følelser, frykt eller spørsmål som handler om at livet har blitt litt annerledes etter Korona viruset kom. Petter, som jobber på B7, er klar til å snakke med deg på telefon 477 90 291 mandag til fredag mellom kl. 09.00 – 15.00. Han er ikke er helsearbeider, og kan derfor ikke gi medisinske råd.

Ung Arena Oslo Vest:

Ung Arena er et samtaletilbud til deg fra alderen 12-25 år. Det er stengt for besøk inntil videre. Det betyr at all kontakt skjer via telefon og mail. Send gjerne en mail på UNGARENAV@BFR.OSLO.KOMMUNE.NO, ring eller send melding til 90987842. Hvis du vil vite mer om Ung Arena kan du gå inn på nettsidene ungarena.no.

Alarmtelefonen for barn og unge:

Mange barn/unge som lever under vanskelige forhold både hjemme og ute blir nå ekstra utsatt fordi skoler, barnehage, fritidsklubber og andre steder barn møter voksne blir nedlagt eller har redusert åpningstid. Vi vet også at barn og unge som fra før har mange bekymringer, kan oppleve økt behov for å bli sett og hørt når en krise rammer. Koronautbruddet i Norge er en slik krise for mange barn. Derfor har vi nå åpent hele døgnet hele uken. Det er viktig å få tak i profesjonelle voksne som kan hjelpe. Barn og unge og voksne som er bekymret kan nå ringe 116 111 hele døgnet. Der møter profesjonelle voksne som kan hjelpe.

Røde Kors:

Hos Røde Kors kan barn under 18 år snakke med voksne enten på telefon: 800 33 21 eller på kors på halsen sine nettsider: https://korspaahalsen.rodekors.no

Mental helses hjelpetelefon:

Du kan når som helst ta kontakt på telefon 116123. Hjelpetelefonen er Mental Helses gratis døgnåpne telefontjeneste for alle som trenger noen å snakke med. Mental Helse sine tjenester er for alle som trenger noen å snakke med eller skrive til: https://mentalhelse.no

Krisesenter:

Krisesenteret er et tilbud til deg som er utsatt for vold eller overgrep fra familie eller andre du har et nært forhold til. Du trenger ikke å være i akutt krise for å få hjelp på krisesenteret. Sentrene tilbyr beskyttelse, sikkerhet, råd og veiledning til kvinner, menn og barn. Krisesentrene tilbyr et trygt sted å bo i en begrenset periode, men har også et tilbud for dem som ikke trenger å bo der. Det er gratis å få hjelp og bo på krisesenteret. Du kan oppsøke senteret direkte, uten timeavtale eller henvisning. Oslo krisesenter: 22 48 03 80 / 22 48 03 82 Nettside: Nasjonal veiviser ved vold og overgrep: https://dinutvei.no