Rødt nivå på ungdomsskolene i Oslo

Illustrasjon.

Skolen har fått informasjon fra Byrådet i Oslo at dette foreløpig er for 14 dager. Rødt nivå innebærer blant annet at det skal være en meters avstand mellom alle elever, og at klassene skal deles i mindre grupper.

For tirsdag 17.11 gjelder følgende: alle elever på 8. trinn og 9. trinn har hjemmeskole og melder seg til morgenmøte på Teams når skoledagen normalt begynner.

10. trinn skal møte som avtalt på skolen for å gjennomføre norsk heldagsprøve.

Alle elever på 10. trinn stiller opp utenfor skolebygningen på de plassene hvor klassene stiller opp under brannøvelser. Ingen elever skal bevege seg inn i skolebygningen uten voksenfølge.

 

Skolen vil de nærmeste to ukene drives etter ordinær timeplan, men slik at alle elevene har hjemmeskole og er på skolen annenhver dag fordi gruppestørrelsen reduseres.

Elevene vil i løpet av onsdag 17.11 få nærmere beskjed fra kontaktlærer om grupper og videre organisering av skoledagene.