Skolene i Oslo stenger

Hovseter skole og Hovseterhallen

Oslo kommune har besluttet å stenge alle ungdomsskoler fra og med i morgen, fredag, og foreløpig 14 dager fremover. Kommunen har opphevet undervisningsplikten og elevene skal holde seg hjemme. Elevene vil motta undervisningsopplegg på nettet, og lærerne vil i løpet av få dager legge ut arbeidsplaner i It`s og lage avtaler med elevene om forventet arbeid.

Skolen vil holde dere jevnlig oppdatert.

Rektor

 

https://aktuelt.osloskolen.no/felles-nyhetsliste/skolene-i-oslo-stenger/

 

Informasjon på flere språk:

https://www.oslo.kommune.no/koronavirus/informasjon-pa-flere-sprak/