Til alle foresatte til våre nye elever på 8. trinn

To glade unge jenter.

Vi inviterer elevene til å møte på de ulike plassene som er skissert under, mandag 15.juni Kl. 18.00.

Elever fra Huseby skole møter på torget utenfor skolen.

Elever fra Voksen skole møter ved Idrettshallen

Elever fra Bogstad, Grindbakken, Sørkedalen og andre skoler møter ved Paviljongen/Ballbingen.

Her vil elevene få navnelapper og fargekoder for å møte sine nye lærere og klassekamerater.

 

Vi gleder oss til å treffe alle våre nye elever.

Vennlig hilsen

Evelyn Angell Veglo

Rektor