Utmerkelse til valgfaget internasjonalt samarbeid

etwinning

Valgfaget internasjonalt samarbeid jobbet forrige skoleår på 9.trinn med et etwinning-prosjekt som vi nå har fått kvalitetsmerke for. Prosjektet handlet om radikalisering, fordommer,  stereotypier og kultur. Målene for prosjektet var å fremme inkludering og toleranse blant elevene, utvikle dialog mellom de ulike elevene og landene i prosjektet og forbedre elevenes digitale ferdigheter og engelskspråklige ferdigheter.

 

Prosjektet har vært et samarbeid mellom skoler i Tyrkia, Italia, Polen, Hellas, Romania og Norge. Hvis du vil ha mer informasjon om prosjektet kan du se på prosjektets hjemmeside:

https://sightmind.weebly.com/