Velkommen til nytt skoleår!

Skolestart

Til alle elever på Hovseter skole og deres foreldre!

Et nytt skoleår står for døren og vi ønsker elever og foreldre velkommen til nytt skoleår. Foran et nytt skoleår er det alltid knyttet forventning og spenning. Vi har lagt til rette for at alle elever skal trives og få faglige utfordringer. Hovseter skole arbeider for at elevene skal utvikle seg til demokratiske samfunnsborgere og at de skal vise toleranse for annerledeshet og ha et inkluderende menneskesyn. Gjennom god undervisning, tilrettelegging, kultur og idrett og i et raust og inkluderende miljø, vil skolen være med på å prege elevenes faglige og menneskelige utvikling.
Vi ønsker alle elever og foresatte vel overstått sommerferie.

Velkommen tilbake 21. august.

8. trinn ønskes velkommen i skolens aula klokken 08.30.

9. og 10. trinn møter i klasserommene klokken 09.45.

 

Rektor