Velkommen tilbake på skolen mandag 17.august

Sørkedalsveien 150

Til alle elever og foresatte!

Velkommen tilbake på skolen 17. august.

Jeg håper alle har hatt en fin sommer . Det blir fint, hyggelig og spennende å invitere alle elever til oppstart i nye lokaler. Som de fleste sikkert vet skal Hovseter skole rehabiliteres, og vi skal tilbringe de neste tre årene i midlertidige lokaler i gamle Forsvarets overkommando.

Lokalene er malt og satt i stand til oss slik at vi får det antall klasserom og grupperom vi trenger til den daglige driften. Kroppsøving skal gjennomføres i Hovseterhallen og i Njårdhallen.

I påvente av at det skal settes i stand et større lokale der vi kan samle trinn og mange klasser, eller gjennomføre foreldremøter, kommer vi til å bruke aulaen på gamle Hovseter skole til slike møter.

Når vi nå starter nytt skoleår er det i henhold til føringer fra myndighetenes vurdering av smittenivået i samfunnet, og vi åpner skolen på GULT NIVÅ, som betyr:

1. Ingen syke skal møte på skolen

2. God hygiene og forsterket renhold

3. Vi skal ikke håndhilse og klemme

4. Hele klassen kan ha undervisning sammen

5. Elever bør ha faste plasser i hvert klasserom eller faste samarbeidspartnere

6. Ansatte kan veksle mellom klasser, men bør holde så god avstand som mulig

7. Utenfor klasserommet oppfordres elever og ansatte til å holde en meters avstand

8. Unngå trengsel og store samlinger

 

Dette får betydning for hvordan vi møtes på skolen. Alle klasser skal møte opp utenfor skolen på anviste plasser. Ingen elever skal gå inn i skolebygningen uten i følge med lærer.

 

8.trinn møter på anviste plasser på ballområdet klokken 8.30

9. trinn møter på anviste plasser på ballområdet klokken 10.30

10. trinn møter på anviste plasser foran hovedinngangen klokken 10.30

 

Hjertelig velkommen til alle!

Rektor