Leksehjelp

På Hovseter skole

Hovseter skole tilbyr leksehjelp på skolens bibliotek mandag til torsdag fra 13.30–15.30. Leksehjelpen er bemannet av en lærer og elevene har også tilgang til PCer. På torsdager er en av skolens matematikklærere tilgjengelig for elevene.

På Persbråten videregående skole

Persbråten skole tilbyr elevene på Hovseter leksehjelp etter skoletid. Den foregår i baserommet Pegasus. Melder du deg på lenken under, er det også mulighet til å få mat før leksehjelpen starter. Det er mulig å komme på leksehjelpen selv om du ikke er påmeldt, men da er du ikke garantert at det er noe å spise.

Leksehjelpen er mandager og tirsdager fra 16.00–18.00. Matservering i kantinen fra 15.40.

Hovseter samarbeider også med Persbråten, som blant annet holder eksamenskurs for 10. trinn hvert vårsemester

Lenke til påmelding