Hovedseksjon

Ansvar for og erstatning av eiendeler

I den seneste tiden har det dessverre vært flere tilfeller av tyverier på skolen. Vi ønsker å gjøre både elever og foresatte oppmerksom på at skolen normalt ikke erstatter elevers private eiendeler dersom disse blir stjålet eller ødelagt på skolen.

Mange elever tar med seg verdigjenstander på skolen, som ikke er nødvendig for å komme seg gjennom skoledagen, typisk airpods, mobiltelefoner, solbriller og vesker. Mange bruker også svært kostbare klær, særlig luer og jakker. Det er elevens ansvar å sørge for forsvarlig oppbevaring av egne gjenstander.

Klasserommene vil som regel låses i friminuttene. Det hender, av ulike grunner, at klasserommene ikke blir låst og det kan skje at elever får tilgang til rommene uten at det er ansatte tilstede. Klasserommene våre er dermed ikke et sted der det alltid vil være trygt å oppbevare verdigjenstander og skolen kan derfor ikke ta ansvar for private eiendeler som blir oppbevart der.

Dersom det skulle skje et tyveri eller en skade, slik at elevers private eiendeler blir borte eller skadet, og dere mener skolen er ansvarlig for at gjenstanden ble stjålet eller skadet, kan dere ta kontakt med skolen som konkret vil vurdere den enkelte saken.

Til slutt vil vi oppfordre alle til å tenke igjennom hva de tar med på skolen og å passe godt på sine egne ting.