Hovedseksjon

Driftsstyret

Styret fatter de viktigste beslutninger angående drift. Dette inkluderer budsjett, regnskap, virksomhetsplan, strategisk plan og årsplan. Styret tar også opp saker sendt fra elevrådet, lærernes fagforening, ansatte eller foresatte. Styret holder om lag 8 møter i løpet av skoleåret.

Hovseter driftsstyre:

 • Mia Stoknes (foreldrerepresentant)
 • Kjersti Høihjelle Nummedal (foreldrerepresentant)
 • Lise Bakkebø (ansattes representant)
 • Hallvard Kringstad (ansattes representant)
 •  (elevrepresentant)
 •  (elevrepresentant)
 • Live Bressendorf Lindseth (politisk representant)
 • Terje Bjøro (politisk representant)
 • Karsten Wakeford-Wesman (politisk representant)

Driftsstyrets oppgaver

Bystyret har vedtatt at hovedoppgavene er å ha ansvar for:

 • å vedta skolens budsjett og behandle dette innenfor tildelte rammer
 • å vedta strategisk plan og virksomhetsplan for skolen
 • at skolen driver skolebasert vurdering
 • å føre overordnet tilsyn med skolens virksomhet

Det er ikke driftsstyrets oppgave å behandle saker knyttet til enkeltpersoner.

Driftsstyrets hensikt

Bystyret innførte driftsstyrer for å:

 • styrke det lokale selvstyret ved å overføre ansvar og myndighet til den enkelte skole
 • legge forholdene til rette for optimal bruk av skolens samlede ressurser
 • gi brukerne og de ansatte reell innflytelse på skolens samlede virksomhet
 • legge forholdene best mulig til rette for å nå målene i læreplaner og annet planverk