Rådgivertjenesten

Skolens utdannings- og yrkesrådgiver kan hjelpe deg slik at du lettere kan gjøre et godt valg av utdanning og yrke. 

Utdannings- og yrkesrådgiver er Mette Rollum Eckhoff. Hun kan treffes på tlf. 22 70 33 07 eller mette.eckhoff@ude.oslo.kommune.no

Hanna Norvoll er skolens sosialpedagogiske rådgiver. Hun kan hjelpe deg hvis du har personlige, sosiale eller emosjonelle vansker som har noe å si for opplæringen din.

Hun kan kontaktes på 45970705, eller hanna.norvoll@ude.oslo.kommune.no

Andre skriv fra rådgiver