Rådgivertjenesten

Skolens utdannings- og yrkesrådgiver kan hjelpe deg slik at du lettere kan gjøre et godt valg av utdanning og yrke. 

Utdannings- og yrkesrådgiver er Mette Rollum Eckhoff. Hun kan treffes på tlf. 22 70 33 07 eller mette.eckhoff@osloskolen.no

 

Hanna Norvoll er sosialpedagogiske rådgiver. Hun kan hjelpe deg hvis du har personlige, sosiale eller emosjonelle vansker som har noe å si for opplæringen din.

Hun kan kontaktes på 459 70 705, eller hanna.norvoll@osloskolen.no

 

Astrid Johnsrud er sosialpedagogisk rådgiver og yrkes- og utdanningsrådgiver. Hun kan kontaktes på astrid.johnsrud@osloskolen.no eller 941 64 116

 

Per- Edvard Valø er sosial pedagogisk rådgiver og yrke- og utdanningsrådgiver.

Han kan kontaktes på  404 11 417 eller per-edvard.valo@osloskolen.no