Hovedseksjon

Fordypning i engelsk

Engelsk fordypning bygger på det samme grunnlaget som engelskfaget og skal legge til rette for faglig fordypning og videreutvikling av språklig og kulturell kompetanse i engelsk. Dette innebærer mestring av språk på ulike arenaer, innsikt i eget språk og forståelse for at språk brukes forskjellig i ulike sammenhenger. Fordypningsfaget skal også stimulere til engasjement for språk og språkbruk hos den enkelte og bidra til større motivasjon og selvtillit for aktivt språkbruk.

Opplegget vil bli lagt opp sammen med elevene, og arbeidsmetodene vil variere etter tema og innhold.