FAU

Gjennom opplæringsloven har foreldre rett til medvirkning i skolen og FAU skal fremme foreldrenes fellesinteresser. FAU skal medvirke til at foreldrene tar aktivt del i arbeidet med å skape et godt skolemiljø, og legge til rette for positiv utvikling hos elevene. FAU skal også bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole og skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet. FAU har ikke beslutningsmyndighet innen skolens ansvarsområde og er kun et rådgivende organ, FAU instiller to representanter til driftsstyret som er skolens øverste organ.

 

Styrets medlemmer 2018/2019

 

Leder:                             Nanna Lien

Nestleder:                     Morten Persen

Økonomi og juleball: Knut Vrålstad

Bokskap:                       Elin Hasselknippe

17.mai-frokost:           Anne Rognerud

Natteravn:                   Sissel Svestad

                                        Mona Ransedokken

                                        Helle Sundby

Styrets medlemmer kan kontaktes på FAUs felles epost: fauhovseter@gmail.com