FAU

Gjennom opplæringsloven har foreldre rett til medvirkning i skolen og FAU skal fremme foreldrenes fellesinteresser. FAU skal medvirke til at foreldrene tar aktivt del i arbeidet med å skape et godt skolemiljø, og legge til rette for positiv utvikling hos elevene. FAU skal også bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole og skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet. FAU har ikke beslutningsmyndighet innen skolens ansvarsområde og er kun et rådgivende organ, FAU instiller to representanter til driftsstyret som er skolens øverste organ.

 

Styrets medlemmer 2018/2019

 

Leder:                             Nanna Lien

Nestleder:                     Morten Persen

Økonomi og juleball: Knut Vrålstad

Bokskap:                       Elin Hasselknippe

17.mai-frokost:           Anne Rognerud

Natteravn:                   Sissel Svestad

                                        Mona Ransedokken

                                        Helle Sundby

Styrets medlemmer kan kontaktes på FAUs felles epost: fauhovseter@gmail.com

 

Kontaktinformasjon

 Leder: Nanna Lien

 

 

E-post: fauhovseter@gmail.com

 

Nyttig informasjon

Velkommen som klassekontakt  (PDF)

FAUs vedtekter (PDF)

Natteravning (PDF)

Klassetur 10.trinn (PDF)

Skoleball (PDF)

Årshjul (PDF)

17.mai-frokost (PDF)

Statutter (PDF)

Handlingsplan mot fravær (PDF)

Bokskap - Tilbud om leie (PDF)             

                - Plassering av bokskapene (PDF)

                - Tilbakelevering av bokskap (PDF)  

Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU)

 

  • KFU er foreldrenes arbeidsutvalg på kommunalt nivå.
  • Hensikten er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.
  • Oslo KFU holder en rekke kurs, seminarer og møter som FAU-ledere, nestledere og foreldre har muligheten til å delta på.
  • Les mer om Oslo KFU