Hovedseksjon

FAU

Gjennom opplæringsloven har foreldre rett til medvirkning i skolen og FAU skal fremme foreldrenes fellesinteresser. FAU skal medvirke til at foreldrene tar aktivt del i arbeidet med å skape et godt skolemiljø, og legge til rette for positiv utvikling hos elevene.

FAU skal også bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole og skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet. FAU har ikke beslutningsmyndighet innen skolens ansvarsområde og er kun et rådgivende organ, FAU instiller to representanter til driftsstyret som er skolens øverste organ.

Styrets medlemmer 2021/2022

Leder: Jens Olsen (10E)

Nestleder: Mia Stoknes (10F)

Økonomiansvarlig: Tom Erik Vågen (10F)

Styremedlem: Siv Kjæreng (10E) - Natteravn

Styremedlem: Kristel Alstad-Evjen (9B/9E)

Styremedlem: Hanne Melhus-Kittelsen (9A/9J)

Styremedlem: Kjersti Nummedal (8E)

Styremedlem: Yvonne Garthe (8F)

Styremedlem: Anne Hellum (8F)

FAU trenger nye medlemmer våren 2022, for skoleåret 2022/23.

Ta kontakt om du er interessert.

Styrets medlemmer kan kontaktes på FAUs felles epost: fauhovseter@gmail.com

Kontaktinformasjon

Leder: Jens Olsen
E-post: fauhovseter@gmail.com
Telefon: 930 36 331

Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU)

 

  • KFU er foreldrenes arbeidsutvalg på kommunalt nivå.
  • Hensikten er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.
  • Oslo KFU holder en rekke kurs, seminarer og møter som FAU-ledere, nestledere og foreldre har muligheten til å delta på.
  • Les mer om Oslo KFU