FAU

Gjennom opplæringsloven har foreldre rett til medvirkning i skolen og FAU skal fremme foreldrenes fellesinteresser. FAU skal medvirke til at foreldrene tar aktivt del i arbeidet med å skape et godt skolemiljø, og legge til rette for positiv utvikling hos elevene. FAU skal også bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole og skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet. FAU har ikke beslutningsmyndighet innen skolens ansvarsområde og er kun et rådgivende organ, FAU instiller to representanter til driftsstyret som er skolens øverste organ.

 

Styrets medlemmer 2019/2020

 

Leder:

Nanna Lien

Nestleder:

Morten Persen

Økonomi og juleball:

Knut Vrålstad

Bokskap:

Helle Sundby

17.mai-frokost:           

Natteravn:

Sissel Svestad

Styremedlemmer:

Mona Ransedokken

Morten Fure

Siv Kjæreng

 

                                        

Styrets medlemmer kan kontaktes på FAUs felles epost: fauhovseter@gmail.com

 

Kontaktinformasjon

Leder: Nanna Lien

 

E-post: fauhovseter@gmail.com

Mobil: 97 59 38 16

Nyttig informasjon

Velkommen som klassekontakt  (PDF)

FAUs vedtekter (PDF)

Natteravning (PDF)

Klassetur 10.trinn (PDF)

Skoleball (PDF)

Årshjul (PDF)

17.mai-frokost (PDF)

Statutter (PDF)

Handlingsplan mot fravær (PDF)

Bokskap - Tilbud om leie (PDF)             

                - Plassering av bokskapene (PDF)

                - Tilbakelevering av bokskap (PDF)  

Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU)

 

  • KFU er foreldrenes arbeidsutvalg på kommunalt nivå.
  • Hensikten er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.
  • Oslo KFU holder en rekke kurs, seminarer og møter som FAU-ledere, nestledere og foreldre har muligheten til å delta på.
  • Les mer om Oslo KFU