Pedagogisk personale

Kontaktlærere på 8. trinn

8A     Magnus Kjørrefjord / Caroline Sønsteby 

8B     Mari Haugen Morten Solgaard  

8C     Stefan Hauge / Sunniva de Lange (permisjon til 08.11) / Håvard Saunes

8D    Stefan Hauge / Sunniva de Lange (permisjontil 08.11) / Håvard Saunes

8E      Ingebjørg Rue / Jan Ove Storesund /Morten Tyrholm 

8F      Ingebjørg Rue / Jan Ove Storesund /Morten Tyrholm 

8G     Maja Røkenes Myren / Christina Champlin / Rune Jensen

8I      Maja Røkenes Myren / Christina Champlin / Rune Jensen

 

Kontaktlærere på 9. trinn

9A        Jenny Syrrist / Bente SamsonstuenAndreas Fagerheim

9B        Jenny Syrrist / Bente SamsonstuenAndreas Fagerheim 

9C        Anne Oksrød / Mari Gisnås NevlandHallvard Kringstad

9D        Anne Oksrød / Mari Gisnås Nevland  / Hallvard Kringstad

9E         Helene Chambe-Eng / Kjersti Bryhn

9F         Elisabet Brun / Esben Birkeland

9G        Lise Bakkebø (permisjon)/ Morten Utstrand /Audun Bakkevoll Legland

9I         Lise Bakkebø (permisjon)/ Morten Utstrand / Audun Bakkevoll Legland

9J         Birgit Synnøve Lunde / Kristoffer Tidemand-Andersen Sandvold

 

Kontaktlærere på 10. trinn

10A      Marie Elise Krag / Eirik Kaafjord / Thomas Ødegård

10B      Marie Elise Krag/ Eirik Kaafjord / Thomas Ødegård

10C      Helle Gulestøl  / Aksel Nes Mygland / Geir Aabø (permisjon til jul)

10D      Helle Gulestøl  / Aksel Nes Mygland / Geir Aabø (permisjon til jul)

10E      Benedikte Hallmo / Trond Arne Kvakestad

10F      Lena Dybvik /   Jon Fusdahl

10G     Martin Selfors / Jenny Kvamme Aurlien

 

 

Faglærere

 Siv Anita Cook

 John Chamberlain

 Eivind Thoresen Moer

 Siw Aina Ruud

 Annette Pfeffer

 Mia Torgrimsen (permisjon)

 Björn Fröhlich

 Carina Byrkjeland

 Kathrine Lied Johansen

 Bjørnar Urang Funderud

 Diona Sadiku

 Helen Furu 

 Helen Bergvall

 Joses Manuel Molina Cubero

 Sandra Teruel Fernandez

 Bjørn Eian

 Eilev Bjerkerud

 Mari Karlsson 

 Terje Lied

 

Ansatte i H-klassen

Avdelingsleder

Inger-Marie Aloy

Kontaklærere i H-klassen

Inger Marie Aloy

Mette Meling

Hilde Seehusen

Iveta Lovasova 

Audun Solberg

Carl Alexander Platou

Kari Strømmen

Hanna Olimstad Häger (permisjon)