Om valgfag

Organisering

Elevene har 90 minutter valgfag i uka alle tre årene på ungdomsskolen. Det er utarbeidet fagplaner i de enkelte valgfagene. Elevene velger på nytt for hvert år og kan ha ulike fag de 3 årene eller det samme faget. Søknadsfrist for skoleåret 2016/17 er fredag 22. april for 9. og 10.trinn. 8.trinn velger til høsten etter at valgfagene er presentert for elevene.

 

Vurdering og karakter

Elevene får standpunktkarakter når et valgfag avsluttes. Elevene kan velge samme valgfag i to eller tre år, da er det karakter fra siste året man har dette valgfaget som føres på vitnemålet.

 

Ved slutten av ungdomsskolen kan eleven ha hatt ett, to eller tre forskjellige valgfag. Alle standpunktkarakterene føres på vitnemålet.

 

Ved innsøking til videregående skole regnes et gjennomsnitt av en, to eller tre standpunktkarakterer i valgfag som da påvirker det totale karaktersnittet/poengsummen man søker med.

Eksempel: Samme valgfag i 8. og 9. men ikke 10. Søkepoeng for Valgfag blir da gjennomsnitt av karakterene fra 9. og 10. klasse.