Hovedseksjon

Om valgfag

 

Organisering

Elevene har 90 minutter valgfag i uka alle tre årene på ungdomsskolen.

Elevene velger på nytt for hvert år og kan ha ulike fag de 3 årene eller det samme faget. Søknadsfrist for neste skoleår er i mai for 9. og 10.trinn, mens 8.trinn velger om høsten etter at valgfagene er presentert for elevene.

Det er utarbeidet fagplaner i de enkelte valgfagene som er tilgjengelig på utdanningsdirektoratets hjemmesider.

 

Vurdering og karakter

Elevene får standpunktkarakter i valgfag på våren dersom de ikke skal fortsette med det samme valgfaget. Dersom årets valgfag velges videre også neste skoleår, settes det terminkarakter på våren.

Elevene kan derfor ha fra en til tre standpunktkarakterer i valgfag når de går ut fra 10. trinn og alle standpunktkarakterene føres på vitnemålet.

Valgfag er tellende ved inntak til videregående skole med et gjennomsnitt av standpunktkarakterene i valgfag. 

Det avholdes ikke eksamen i faget.

Elever som forserer og tar matematikk eller engelsk på videregående nivå, gjør dette istedenfor valgfag. De skal derfor ikke ha valgfag på 10.trinn.