Hovedseksjon

Timeplaner

Dette finner du informasjon om på timeplanene:

  • Tidspunkt for timene
  • Fag
  • Faglærer
  • Klasserom

Forklaringer:

  • Når det står to fag i samme time betyr det at klassen er delt i to grupper. F.eks har gruppe A norsk i 3. økt og matematikk i 4. økt, mens gruppe B har matematikk i 3.økt og norsk i 4.økt. 
  • Unntak er hvis det står P eller O under fagnavnet. Da er det undervisning annenhver uke (partall- og oddetallsuker) i fagene som står på planen.