Hovedseksjon

Eksamen

Alle elever på 10. trinn i grunnskolen skal trekkes ut til skriftlig eksamen i enten engelsk, matematikk eller norsk (både hovedmål og sidemål).

 

Datoer for skriftlig eksamen våren 2022:

12.05.22 Kunngjøring av eksamenstrekk

18.05.22 Forberedelsesdag eksamen i engelsk

19.05.22 Eksamen engelsk

19.05.22 Forberedelsesdag eksamen i norsk

20.05.22 Eksamen norsk hovedmål

23.05.22 Eksamen norsk sidemål

24.05.22 Eksamen matematikk

 

Alle elever på 10. trinn i grunnskolen skal trekkes ut til en muntlig eksamen.

Datoer for muntlig eksamen våren 2022. Elevene deles i to puljer.

Pulje 1 har trekkdato 30/5, forberedelsedag 31/5 og eksamen 1/6

Pulje 2 har trekkdato 1/6, forberedelsesdag 2/6 og eksamen 3/6

 

Du kan finne mer informasjon på Oslo kommune sin hjemmeside