Hovedseksjon

Eksamen

Alle elever på 10. trinn i grunnskolen skal trekkes ut til skriftlig eksamen i enten engelsk, matematikk eller norsk (både hovedmål og sidemål).

 

Datoer for skriftlig eksamen våren 2023:

Fredag 12.05.23 Kunngjøring av eksamenstrekk

Mandag 22.05.23 Eksamen matematikk

Mandag 22.05.23 Forberedelsesdag eksamen i engelsk

Tirsdag 23.05.23 Eksamen engelsk

Tirsdag 23.05.22 Forberedelsesdag eksamen i norsk (hovedmål og sidemål)

Onsdag 24.05.22 Eksamen norsk hovedmål

Torsdag 25.05.22 Eksamen norsk sidemål

 

Alle elever på 10. trinn i grunnskolen skal trekkes ut til en muntlig eksamen.

Datoer for muntlig eksamen våren 2023. Elevene deles i to puljer.

Pulje 1 har trekkdato 7/6, forberedelsedag 8/6 og eksamen 9/6

Pulje 2 har trekkdato 9/6, forberedelsesdag 12/6 og eksamen 13/6

 

Du kan finne mer informasjon på Oslo kommune sin hjemmeside