Hovedseksjon

Skolens historie

Skolen var moderne bygget, velutstyrt med store spesialrom (forming, musikk, heimkunnskap, naturfag), flott auditorium og en stor samlingssal med velutstyrt scene. Skolen var også utstyrt med flere storklasserom, slik at det skulle være lagt til rette for prosjektundervisning på tvers av klassene og med rommessige muligheter for fleksible undervisningsformer. I tilknytning til skolen ble det også bygget en stor idrettshall med internasjonale mål for håndball og basketball.

Skolens plassering

Ideen var at skolen skulle fungere som en integrert del av drabantbyen på Hovseter. Skolens hovedinngang vender direkte ut mot torget på Hovseter, og skolen ligger tett inntil butikker, restauranter og vanlige boligblokker. Konsekvensene av denne idéen er at skolen så å si ikke har egne uteområder, noe som i alle år har vært et stort savn. Skolens første lærerpersonale ble i hovedsak rekruttert fra ungdomstrinnet på Huseby, og mange av dem arbeidet ved skolen til oppnådd pensjonsalder.

Paviljongen

I 2000 ble det bygget en egen paviljong i tilknytning til skolen som huser en byomfattende klasse for elever med spesielle lærevansker. Denne klassen kalles Hovseterklassen - les mer om den her.

Elever

Foruten Hovseterklassen har skolen i dag ca. 650 elever fordelt på 22 klasser. Vi tar imot elever fra barneskolene Huseby, Voksen, Bogstad og Sørkedalen. Inne på skolen har det foregått en del forandringer siden skolen var ny. En del klasserom er blitt gjort om til bibliotek, datarom og arbeidsrom for lærere. Konsekvensen er at vi etter hvert er litt presset på klasserom, så noen av våre storklasserom er blitt delt i to, og vi har også bygget auditoriet vårt om til et vanlig klasserom.

Idrettshallen

Skolen har gjennom alle år hatt sterkt fokus på idrett og kultur. Idrettshallen vår har gitt oss gode forutsetninger for å bygge opp et godt og til dels svært aktivt idrettsmiljø, og den store samlingssalen med scenen har gjennom årene vært åsted for en lang rekke revyer, kabareter, syngespill og elevtilstelninger av alle slag.

Idrettshallen har i alle år blitt mye brukt, både på dag- og kveldstid. Etter 30 år hadde dette satt tydelige spor, og i 2009 ble hallen derfor totalrenovert og modernisert. I dag fremstår hallen som en moderne og fleksibel flerbrukshall. Hallen kan deles inn i fire separate baner, og i kjelleren er det både styrkerom og en dansesal.

Hovseter skole framstår i dag som en stor og brukbart utstyrt ungdomsskole, og den er en bra arbeidsplass for både elever og lærere. Vi har stort sett beholdt våre store spesialrom og skolen er godt forsynt med IKT-utstyr. I tillegg til fokus på idrett og kultur satser skolen spesielt på matematikk og teknologi og design.