Hovedseksjon

Fremmedspråk og språklig fordypning

Word cloud

Valget tas i utgangspunktet for alle tre årene på ungdomsskolen. Elevene får standpunktkarakter etter 10. årstrinn.

Om fremmedspråkene og språklig fordypning:

  • Fremmedspråk og språklig fordypning er organisert med 2 undervisningstimer pr uke på 8. trinn og 3 undervisningstimer på 9. og 10. trinn.
  • Elevene skal ha faget i alle tre årene på ungdomstrinnet.
  • Elevene får standpunktkarakter i faget og karakteren er tellende ved inntak til videregående skole.
  • Elevene kan velge mellom tysk, fransk eller spansk.
  • Som et alternativ til fremmedspråk kan elevene velge fordypning i engelsk og fordypning i norsk.

Konsekvenser ved valg av fordypning i engelsk eller norsk, og studiespesialiserende linje på vgs:

Det er viktig å være klar over at fagvalget på ungdomsskolen har konsekvenser for valgmulighetene for elever som velger studieforberedende utdanningsprogram (studiespesialisering, idrettsfag eller musikk, dans og drama) i videregående opplæring. Alle elever som tar studieforberedende utdanningsprogram har fremmedspråk som fellesfag. Elevene har fellesfaget i to eller tre år, avhengig av fagvalget i ungdomsskolen.

Elever som har fullført fremmedspråk i ungdomsskolen kan enten fortsette med samme språk på nivå 2 eller begynne på et annet fremmedspråk på nivå 1. I begge tilfeller har eleven faget i to år. Elever som har fordypning i engelsk eller norsk på ungdomsskolen har fremmedspråk i tre år på videregående skole. Konsekvensen blir da at eleven bare kan velge to programfag i stedet for tre på Vg3.