Helsesøster

Kontaktinformasjon

Mobil: 970 57 252

Mail: ninahasnes.eriksen@bva.oslo.kommune.no

 

Helsesøster er tilstede på skolen mandag, tirsdag, torsdag og fredag fra 09.00 -14.30, og onsdag fra 09.00 - 12.00. Både elever og foreldre oppfordres til å ta kontakt. Helsesøster har taushetsplikt.

Helsesøsters oppgaver:

  • Har individuelle samtaler med ungdommen.
  • Har foreldresamtaler ved behov.
  • Undervisning av aktuelle temaer i gruppe.
  • Vaksinasjon i henhold til grunnvaksinasjonsprogrammet.
  • Deltar på noen av skolens tverrfaglige møter.

Les mer i informasjonsheftet om skolehelsetjenesten ved Hovseter skole.

Les mer om skolehelsetjenesten på Oslo kommunes nettsider. 

Helsestasjon og familiekontor:
Som en del av skolehelsetjenesten er det tilbud om Helsestasjon for Ungdom.

Familiekontor tilknyttet Vestre Aker bydel: Homansbyen familievernkontor, Oscarsgt. 20 Tlf. 46616660.