Helsesøster

Kontaktinformasjon

Mobil: 97 05 72 52
Mail: kristin.eika@bva.oslo.kommune.no

 

Hva gjør helsesøster:

Har individuelle samtaler med ungdommen.

Har foreldresamtaler ved behov.

Undervisning av aktuelle temaer i gruppe.

Vaksinasjon i henhold til grunnvaksinasjonsprogrammet.

Deltar på noen av skolens tverrfaglige møter.

 

Annet:

Som en del av skolehelsetjenesten er det tilbud om Helsestasjon for Ungdom. Gå inn på Vestre Aker bydels nettside for mer informasjon

Familiekontor tilknyttet Vestre Aker bydel: Homansbyen familievernkontor, Oscarsgt. 20 Tlf. 46616660.