Hovedseksjon

Elevrådet

Deres hovedoppgave er å arbeide for et godt skolemiljø ved å fremme og ivareta elevenes interesser. Elevrådet på Oslo skole består av en representant fra hver klasse. Hver klasse har i tillegg en vararepresentant som møter hvis en klasses elevrådsrepresentant ikke har anledning til å komme.

 

Elevrådsstyret 2021-2022:

Tora 10A

Sara 10C

Runa 9C

 

Elevrådet 2021-2022:

8A William

8B Sigurd

8C Sebastian

8D Emilie

8E

8F Aurora

8G Agnes

8I Lucio

9A Edward

9B Marie

9C Trym

9D Aliza

9E Aurora

9F Aurora

9G Celine

9I Jonathan

9J Mads

10A Endre

10B Trym

10C Erik

10D Maria

10E Maya

10F Frederikke

10G Hossein

 

 

 

Referater