Elevrådet

Deres hovedoppgave er å arbeide for et godt skolemiljø ved å fremme og ivareta elevenes interesser. Elevrådet på Oslo skole består av en representant fra hver klasse. Hver klasse har i tillegg en vararepresentant som møter hvis en klasses elevrådsrepresentant ikke har anledning til å komme.

Leder og nestleder for elevrådet skoleåret 2016/2017 er Christopher Underthun 10C (leder) og Edvard Hertzog 9A (nestleder).