Hovedseksjon

Elevrådet

Deres hovedoppgave er å arbeide for et godt skolemiljø ved å fremme og ivareta elevenes interesser. Elevrådet på Oslo skole består av en representant fra hver klasse. Hver klasse har i tillegg en vararepresentant som møter hvis en klasses elevrådsrepresentant ikke har anledning til å komme.

 

Elevrådsstyret 2022-2023:

 

 

Elevrådet 2022-2023:

8A Anna

8B Victoria

8C Caisa

8D Ellinor

8E Leen

8F Jonathan

8G Balder

8I Lucas

9A Hermine

9B Matheo

9C Nour

9D Sebastian

9E Erik

9F Jade

9G Emil

9I Noor

10A Josefine

10B Marie

10C Jenny

10D Noor

10E Penelope

10F Aurora

10G Herman

10I Jonathan

10J Mads

 

 

Referater