Elevrådet

Deres hovedoppgave er å arbeide for et godt skolemiljø ved å fremme og ivareta elevenes interesser. Elevrådet på Oslo skole består av en representant fra hver klasse. Hver klasse har i tillegg en vararepresentant som møter hvis en klasses elevrådsrepresentant ikke har anledning til å komme.

Styret består skoleåret 2017/2018 av 

Leder: Michael Hals

Nestleder:Hanna Higraff

Sekretær: Klara Molvik

Sryremedlem: Mathea Lyseggen