Elevrådet

Deres hovedoppgave er å arbeide for et godt skolemiljø ved å fremme og ivareta elevenes interesser. Elevrådet på Oslo skole består av en representant fra hver klasse. Hver klasse har i tillegg en vararepresentant som møter hvis en klasses elevrådsrepresentant ikke har anledning til å komme.

Styret for skoleåret 2018/2019 er ikke valgt annå 

Leder:

Nestleder:

Sekretær: 

Sryremedlem: