Hovedseksjon

Skolens arbeid med skolemiljøet

Vi har ambisiøse mål for vår undervisning og arbeider hver dag for å oppfylle disse. Lærere og ledelse er tett på elevene.

For at over 600 elever skal nå sine mål er det av stor betydning at de finner sin plass og opplever skolen som et fint sted å være sammen med venner og kjente.

Hovseter skole har alltid brukt idretten som en sosialiseringsfaktor, men også satset på andre tilbud for å nå alle. Skolen både deltar i Osloskoleturneringer innenfor ulike ballidretter og i friidrett og arrangerer egne kamper og uttak.

For å styrke det sosiale miljøet arrangeres det overnattingstur både på 8. og 10. trinn. På 8. trinn overnatter elevene en natt i hytte i Nordmarka, og på 10. trinn er det to netters overnatting, gjerne på fjellet eller i marka. Skolen har ingen tradisjon for å reise utenlands.

Høsten starter med at alle elevene på 8. trinn har tre introuker for å bli kjent med skolen og hverandre og spiser i klassen første halvdel av midttimen. Småprat og hyggelig samvær er i fokus.

Det tilbys mange ulike aktiviteter i storefri: Klassequiz, dataspill, kunst og håndverk, bordtennis, gitarspill/undervisning, storefriturneringer (volleyball, basketball og innebandy) og fotball. I tillegg har klassene felles opplevelser med ekskursjoner, elevrådstimen, opplevelser med Den kulturelle skolesekken, korøving og åpent bibliotek.

Gjennom mange ulike fellesarenaer knyttes det bånd og fellesskapsfølelse. Dette er med på å danne grunnlaget for god skolegang.

Skolen har leksehjelp mandag, tirsdag, onsdag og torsdag på skolens bibliotek. Her er det lærere tilstede og leksehjelpen er åpen mellom klokken 13.30-15.30.

Tirsdag er det også tilbud om sosialt samvær i skolens aula. Her kan ungdommen spille bordtennis og brettspill og få litt å spise. Ansatte fra Vestre Aker familiesenter er tilstede som trygge voksne. Tilbudet er åpent fra 13.30 – 15.30.

Vi arbeider på alle klassetrinn med temaer som berører de unges liv. Nettvett, rus og seksualitet er noen av temaene. Temaene kan presenteres som fokusområder, teaterstykker eller foredrag fra eksterne aktører. Dette følges opp med arbeidsopplegg i klassene samt diskusjon.

Hovseter skole skal gi god undervisning og skape gode minner!