Vår profil

Skolens visjon er å være en skole i bevegelse, der elevene får varierte utfordringer både på det intellektuelle og det fysiske plan. Med utgangspunkt i Læreplan for kunnskapsløftet (K06) har Hovseter skole fokus på faglig fordypning og gode resultater. Satsningsområder er å utarbeide felles planer på trinn i alle fag og felles vurderingskriterier for prøver i fagene. Videre er lesing og skriving i alle fag vesentlige satsningsområder. For å få til et mer enhetlig tilbud i alle klasser, er det viktig å videreutvikle delingskulturen på skolen. Vi har i flere år satset på realfag, norsk sidemål og IKT, og dette inngår i den utvidete satsningen på alle fag. Disse satsningsområdene er utarbeidet med tanke på Osloskolens strategiske mål: Elevenes grunnleggende ferdigheter og kunnskaper i basisfag er betydelig forbedret. Ved å satse på lesing og skriving i alle fag, ønsker vi også å utvikle elevenes fagovergripende kompetanse.

 

Skolen legger vekt på idrett og kultur og har flere idrettsarrangementer, felles kulturopplevelser og skolefaglige konkurranser hvert år. Elevforestillingen om våren er ett av høydepunktene. Dessuten er det flere trinnsamlinger gjennom skoleåret. Slike arrangementer gir elevene andre sosialiserings-arenaer ut over det som foregår i klassen. De er en del av arbeidet mot å nå Osloskolens strategiske mål: Alle skal ha et godt lærings- og arbeidsmiljø preget av ro og orden, fritt for mobbing og vold.

 

Vi har en avdeling, Hovseterklassen, hvor elever får tett spesialpedagogisk oppfølging. Det satses også på å skape inkluderende læringsarenaer for elevene i Hovseterklassen og skolens øvrige elever. Dette er også tiltak for å oppnå Osloskolens strategiske mål.

 

Det har vært vanlig at foresatte står for å arrangere en skoletur på høsten i 10. klasse for å skape et godt sosialt miljø og dermed et godt læringsmiljø det siste året i grunnskolen. Tiendeklassingene har dessuten flere spesielle samlinger. Hvert år arrangeres det et juleball på skolen med både et festlig og et høytidelig innhold. På vårparten gjennomfører de prosjektet: "Veien videre" der de presenterer ulike yrker for foresatte og niendeklassingene. Hver 17. mai arrangerer skolen frokost for alle tiendeklassingene før man går i toget i sentrum. Avslutningen med utdeling av vitnemål setter et høytidelig punktum for tiden på Hovseter skole.

 

Hovseter er en foregangsskole innen fremmedspråk. I starten av 8. klasse får alle elevene en liten smakebit av de ulike fremmedspråkene elevene kan velge mellom slik at de har et litt bedre grunnlag å velge ut fra. Elever fra Hovseter skole har de siste årene vunnet flere førsteplasser i "Språkiaden".

 

Skolen har i mange år satset på teknologi og design og har i den sammenhengen inngått en partnerskapsavtale med Statens vegvesen. Hvert år har elevene et prosjekt innen temaet.

 

Å være i bevegelse betyr hele tiden å utvikle sine iboende egenskaper, samtidig som man lærer seg å bli et aktivt medlem av samfunnet.