Hovedseksjon

Vår profil

Hovseter skole er en ungdomsskole med ca 650 elever i bydel Vestre Aker. Vi får hovedsaklig elever fra Huseby skole, Voksen skole, Bogstad skole og Sørkedalen skole. 

Skolen satser på realfag og fremmedspråk, og elevene oppnår gode resultater. I tillegg har Hovseter skole gjennom mange år hatt fokus på teknologi og design. Skolen legger vekt på at alle elever skal oppleve faglige forventninger og nå sine mål. Elevene på Hovseter skole deltar aktivt i læringsprosessen.

Skolen legger stor vekt på å skape og øke trivsel gjennom idretts- og kulturarbeid, og ved at det er ro og orden i undervisningssituasjonen. Elevene våre møter svært godt forberedt til videregående skolegang.

Skolen har også en spesialklasse for elever med psykisk utviklingshemming. Vi samarbeider med Universitetet i Oslo, Norges idrettshøgskole og diverse høgskoler om utdanning av nye lærere.