Hovedseksjon

Tysk, fransk og spansk

Fremmedspråkene skal utvikle praktiske språkferdigheter både muntlig og skriftlig og evnen til å kommunisere med andre mennesker, gi grunnlag for videre språklæring og fremme innsikt i og interesse for tysk/fransk/spansk språk og kultur.