Melding av fravær

Melding av fravær

Skolesms fungerer på følgende måte:

 

Send SMS til: 59447270  OBS: Nytt telefonnummer høst 2018!

Start meldingen med HOS og klasse, etterfulgt av meldingen.

     Eksempel på melding: HOS 9B Ingrid er syk i dag.

     Det er mellomrom mellom HOS og 9B.

Tekstmeldingen videresendes da til riktig kontaktlærer.

Vi anbefaler sterkt at foresatte laster ned og benytter appen "skolemelding" for å melde fravær.

Les mer om skolemelding