Hovedseksjon

Velkommen tilbake mandag 22.august

Sørkedalsveien 150

Til alle elever og foresatte!

 

Mandag 22. august starter et nytt skoleår. Mange skal møtes igjen og 240 nye elever skal møtes til aller første skoledag på ungdomstrinnet. Jeg håper alle har hatt en god sommer og er klare for et nytt skoleår.

Vi er en stor skole, og i år vil skolen ha åtte paralleller på to trinn og det vil være ni klasser på 10. trinn. Vi er store, og det setter krav til at alle bidrar til et inkluderende og raust skolemiljø. Vår skole er med i et program som heter Drømmeskolen. Her er fokus nettopp et varmt og inkluderende læringsmiljø, og elever fra 10. trinn skal være mentorer for 8. trinn. Dette for å hjelpe og dyrke frem samhold og trygghet i klassene, og skape trygge bånd på tvers av klassetrinnene.

Hovseter skole har fokus på god faglig læring, og vil gjennom de tre årene på ungdomstrinnet utfordre hver elev til å yte sitt beste i samarbeid med lærere og medelever. Elevene skal lære å sette seg faglige og sosiale mål som er ambisiøse og samtidig realistiske. Skole er et modningsprosjekt som fordrer fokus og dyktig veiledning og undervisning. Hovseter skole har meget godt kvalifiserte og dyktige lærere som sammen med elevene skal bidra til at elevene etter tre år har kunnskap og innsikt som gjør at de kan ta gjennomtenkte valg, og som stimulerer dem til dristig tenkning om nye muligheter.

Hovseter skoles motto er: En skole i bevegelse.

Vi skal være en skole i tiden, der god faglig undervisning øker kunnskap, og der vi er sammen i en hverdag som skal inkludere og stimulere til personlig vekst. I hverdagen er idrett og kultur limet i flokken. Vi vil legge til rette for mange ulike aktiviteter i frikvarterene, og vi har mange voksne som vil være med å støtte og veilede de unge i hverdagen.

Vi ser frem til å møte alle gamle og nye elever mandag 22. august.

8. trinn møter klokken 8.30 i atriet i B-bygget (der de møtte i juni)

9. og 10. trinn møter lærerne klokken 9.20 utenfor skolens hovedinngang.

 

VELKOMMEN!