Hovedseksjon

Ruskonsulent for ungdom

Ruskonsulent for ungdom i Vestre Aker er:

Simen Sandvig
Telefon: 476 34 566
Snapchat: snap.simen
E-post: simen.sandvig@bva.oslo.kommune.no

Ta gjerne kontakt enten du er ungdom eller foresatt med bekymringer eller spørsmål knyttet til rus.

Hva kan ruskonsulenten tilby ungdommene?

  • Råd, tips og veiledning
  • Tilgjengelig på skolen, snapchat og mobil
  • Informasjon om bruk, skader og konsekvenser ved rusmisbruk
  • Motivasjonssamtaler for å redusere eller avslutte rusmisbruk
  • Samtaler og oppfølgingssamtaler

 

Hva kan ruskonsulenten tilby foreldre?

Se eget informasjonsskriv