Dysleksikurs for foresatte

Fargeblyanter

På kurset vil det bli gått igjennom ulike hjelpemidler som elever og foresatte vil ha nytte av å bruke i arbeidet med fag, og kurset vil fokusere på hvordan man kan hjelpe elever til å bli mer motivert til å bruke hjelpemidlene aktivt. Dysleksi Oslo ønsker å få frem viktigheten av å skape litt moro i alt alvoret i skolehverdagen, og betydningen dette har for elevenes opplevelse av mestring.

Velkommen skal dere være!