Ny Vannforsyning Oslo - oppdatering juni 2020

Jente drikker vann

Brevet fra Vann- og avløpsetaten finner du her.