Oppdatering om prosjektet Ny vannforsyning Oslo

Jente drikker vann

Hittil har det kun vært anleggsarbeid mandag-fredag i prosjektet Ny vannforsyning Oslo på Huseby, men prosjektet har også tidligere varslet om at det kan bli behov for arbeid på lørdager.

 

Fra januar 2021 vil prosjektet utvide arbeidstidene til også å omfatte lørdager. Lørdagsarbeid planlegges fra førstkommende lørdag 9. januar.

 

Arbeid på lørdagene bidrar til at prosjektet kommer raskest mulig under bakken og ned i tunnelen. Dette reduserer perioden med støyende bore- og sprengningsarbeid i dagen. Det vil blant annet være positivt for naboer som nå opplever belastning fra støy og sprengninger på bakkenivå, slik som Huseby skole.

 

Arbeidet vil etter hvert kunne inkludere sprengningsarbeid. Ved sprengning vil det som vanlig bli varslet med sms til alle som abonnerer på sms-varselet.

 

I forbindelse med at vi nå kommer til å jobbe på anleggsplassen også på lørdager, har vi fått utvidet støydispensasjonen fra bydelsoverlegen i Bydel Vestre Aker. Dispensasjonen finner du her. Nytt i støydispensasjonen er også kravet om at prosjektet avtaler tidspunkter for sprengning i skoletiden med Huseby skole. Dette for å gi best mulig forutsigbarhet for skolen.

 

De nærmeste naboene vil få et infoskriv i postkassen en av de nærmeste dagene. Infoskrivet kan leses her.

 

Informasjon om oppstart av arbeid på lørdager ligger også på Oslo kommunes nettsider. For øvrige spørsmål kan du kontakte bydelskoordinator Vestre Aker, Markus Holmemo på tlf. +47 477 836 01