Reunion 2028

Forestilling sal og scene

Elevene på 10.trinn som har valgfaget sal og scene, har hele dette skoleåret jobbet med ett mål for øyet; forestillingen "Reunion 2028". Både tema og tekster er det elevene som har stått for, og 25.april fikk alle elevene på Hovseter etter tur se resultatet av ett års arbeid.

35 lett nervøse 10.klassinger bidro til en flott opplevelse for skolens elever!