Sommerhilsen fra Rektor

Sommerblomster

Skoleåret startet som mange andre år, og vi var samlet til vårt siste år på gamle Hovseter skole. Høstsemesteret var som vanlig, og juleball ble avholdt og vi var samlet til trinnsamling i aulaen før jul. Vi tenkte på at 10. trinn var det siste kullet som skulle uteksamineres fra gamle Hovseter skole, og vi var opptatt av å ta med oss alle gode minner og tradisjoner.  Vi startet nytt semester i januar og dagene lå klare for god undervisning, samhold og tradisjoner. Vi hadde kvalifisert oss til semifinale i klassequizzen i NRK, og skulle snart på TV.

Så ble verden rammet av viruset covid 19, og samfunnet var på vakt. Drastiske tiltak ble nødvendige i kampen for å holde folk friske og redusere smittespredning. 12. mars ble skolene stengt. Lærere, elever og samfunnet for øvrig fikk kastet om på tilværelsen. Fra da av ble møtene mellom lærer og elev flyttet vekk fra klasserommet, og undervisningsarenaen ble digitale plattformer. Stuer, soverom og kjøkken ble raskt omgjort til midlertidige kontor, og hele familier var sammen hjemme og skulle drive sine virksomheter derfra.

Smittevern ble et nytt ord som alle brukte, og det gamle uttrykket kohort fikk renessanse.

Det er åpnebart at denne alvorige situasjonen har preget ungdommen. De har vært med på å ta samfunnsansvar og de har oppfattet alvoret. Livslyst og glede preger allikevel hverdagen her på skolen. Med et skråblikk på verden og glimt i øyet er tilværelsen som tenåring i en stor jevnaldringsflokk et godt sted å være.

Hovseter skole ble bygget og sto ferdig til skolestart høsten 1974 og har vært en god skole i alle år. Nå er det på tide at bygningen rehabiliteres og at skolen utvides. Hovseter skole skal bygges ut til å bli en åtte paralleller skole, men allerede denne høsten starter ni paralleller på skolen. Skolen flytter midlertidig inn i gamle Forsvarets overkommando, og mandag 17. august er første skoledag. Vi blir der i tre år.  Jeg håper at vi kan få til en helt vanlig skolestart, men usikkerheten rundt covid 19 vil følge oss helt mot oppstartsdato. Jeg oppfordrer derfor alle til å sjekke skolens hjemmesider før skolestart.

Sommerferien står for døren. Etter et annerledes semester der vi har fått prøvd vår evne til raske omstillinger,  ønsker jeg alle en riktig god sommer og en trygg helse.

 

Rektor Evelyn