Velkommen til nytt skoleår!

Skolestart

Kjære elever og foreldre!

Det stunder mot skolestart og en varm og flott sommerferie nærmer seg slutten. Her på skolen er skolens ledelse og kontorpersonale på plass for å legge best mulig til rette for et godt, nytt skoleår.

Hovseter skole vokser. Neste skoleår blir det syv klasser på 9. og 10. trinn, og 8. trinn får åtte paralleller. For å kunne møte elevtallsøkningen har skolen fått bygget om kjemirommet til klasserom, og kjemiundervisningen vil foregå på enten fysikk- eller biologirom.

Vi er mange og vi har begrenset uteareal. I perioder vil skole legge til rette for at klasser spiser maten sin i klasserommet. Hovseter skole har ikke kantine, og vi ønsker at alle elever skal ha med seg mat på skolen.

I midttimen fra klokken 11.15 til 12.00 vil det være tilbud om ulike aktiviteter. Klasseturneringer i hallen, klassequiz i aulaen, bordtennis, tegning og mye annet.

Hovseter skole har fokus på faglig utvikling i et raust og inkluderende miljø. Vi er opptatt av god klasseledelse og at lærere og andre ansatte er tett på elevgruppen. Vi har klare forventninger til elevene om at de gjør sitt beste og er inkluderende i sin væremåte.

Vi gleder oss til å møte dere alle til et godt og utbytterikt skoleår.

Skolen starter mandag 20. august.

8. trinn møter i skolens aula klokken 8.30

9. og 10. trinn møter i klasserommene klokken 9.45.

Velkommen!

Hilsen

Evelyn Angell Veglo

Rektor